Fokuseret, værdiskabende og uafhængig rådgivning
. . . når viden gør en forskel

IconCehckmark

FAGOMRÅDE

 
IconPerson

YDELSE

 
IconHome

OM NETPLAN

Netplan arbejder med kundernes aktuelle problem­stil­linger inden for teletrafik, kontaktcentre, bredbånd, arkitektur, sik­kerhed og mobilitet. I kompetencecenteret Netplan Care er det især teknologiudviklingen på syge­huse, der arbejdes med, foruden telemedicin. Netplan er uafhængig af producent- og leverandørinteresser.

Netplans kerneydelser er rådgivning og analyser af teknisk og kommerciel karakter. Netplans ydelser spænder fra teknisk strategisk rådgivning, udvikling af forretnings­modeller og business cases, markeds­ana­lyser, projekt­ledelse af indkøb og offentlige udbud, til optimering og redesign af eksisterende løsninger.

Netplan A/S har, siden 1994, været uafhængig rådgiver inden for IT, data og tele. Vores styrke er teknisk videns­ba­seret rådgivning, skræddersyet til vores kunders situation og aktuelle udfordringer. Netplan Care er vores kompetence­cen­ter inden for sundheds­sektoren baseret på viden om organi­sa­tion, arbejdsgange og brug af IT i regioner og kommuner.

 

IconHome  Om Netplan

Netplan A/S har, siden 1994, været uafhængig rådgiver inden for IT, data og tele. Vores styrke er teknisk vidensbaseret rådgivning, skræddersyet til vores kunders situation og aktuelle udfordringer. Netplan Care er vores kompetencecenter inden for sundheds­sektoren baseret på viden om organisation, arbejdsgange og brug af IT og teknologi i regioner og kommuner.