Selv den bedste planlægning kan ikke erstatte det rene svineheld! Og dog - for hvis planen er baseret på konkret viden, så er chancen for succes større. Med den kraftige udvikling på IT området spiller viden om trends, produkter, standarder, metoder osv. en stadig større rolle. Vi har fingeren på pulsen hver eneste dag. 

Faktisk bruger alle Netplans konsulenter en betydelig del af jobbet til at undersøge og følge udviklingen inden for en lang række af de områder, som har betydning for IT, og som er udslagsgivende for om man, som f.eks. IT-chef hele tiden arbejder med de bedste værktøjer.

Et særligt fagområde som vi følger er udviklingen på det mobile område. Her sker tingene om muligt endnu hurtigere, og følges typisk op af ændringer i regler og lovgivning.

På standardiseringsområdet - som i høj grad påvirker strategiske beslutninger på længere sigt - følger vi teleområdet intenst via vores mangeårige og tætte kontakt til ETSI.