Vil det billigste tilbud udvikle sig til en dyr fornøjelse? Hvad betyder det, når taksterne for mobil bredbånd overgår fra kvanter på 10kb til 100kb? Eller hvad kan der gøres for at få en bedre serviceaftale, uden at det koster ekstra?

Netplan udarbejder økonomiske konsekvensberegninger, som en naturlig del af porteføljen af ydelser. Konsekvensberegningerne kan omfatte alt fra en sammenligning af økonomien i anlægsfasen ved flere implementeringsforløb, eller mere omfattende beregninger af omlægning fra analog telefoni til en kombination af mobiltelefoni og ip-telefoni for store koncerner. Her er et udpluk af Netplans optimeringsydelser:

  • Benchmarking af virksomhedens it- eller telefunktion overfor tilsvarende virksomheder samt efterfølgende anvisning af besparelses- og forbedringsmuligheder
  • Beregninger af business cases ved teknologivalg for varierende scenarier af teknologivalg, implementeringshastighed og leverandørvalg.
  • Fremskrivninger af variable omkostninger forbundet med tele- og datatjenester.