Netplan gennemfører indkøb af it- og teleløsninger og –ydelser for over halvdelen af Danmarks 500 største offentlige og private virksomheder. I langt de fleste projekter udgør indkøbsfasen den mest afgørende, hvor alle de gode ideer omsættes til realiserbare leverancer.

Netplans succes på indkøbsområdet skyldes en dyb indsigt i leverandører, de tekniske muligheder, juridisk værktøj og ikke mindst god planlægning af selve indkøbsforløbet.

Netplan gør meget ud af at identificere og styre efter succeskriterier i hele indkøbsforløbet. Uanset om selve indkøbet sker for en offentlig kunde, som er underlagt EU’s udbudsregler eller for en privat virksomhed, tilstræber Netplan at indkøbet sker med stor gennemsigtighed og med ligebehandling af alle indbudte tilbudsgivere. Vi kan være barske, når ydelsen skal forhandles op og prisen ned, men vi holder konkurrencen skarp og åben.

Netplan fungerer som rådgiver på de største rammeaftaler i Danmark indenfor it- og tele. Som kunde hos Netplan vil du have adgang til den dybeste og mest aktuelle viden om relevante rammeaftaler hos Staten og Kommunernes Indkøbsservice, Statens Indkøb samt en række andre rammeaftaler hos både offentlige og private virksomheder.

Denne viden giver Netplan unikke muligheder for at benchmarke aktuelle indkøb, eller simulere omkostninger forbundet med ændrede indkøbsmønstre indenfor it- og tele.

Netplans udbudsportal

Som eneste rådgiver i Danmark, tilbyder Netplan at gennemføre EU udbud via vores egen udbudsportal. Det sikrer, at alle regler, tidsfrister og formaliteter overholdes. Det sparer tid og penge, og giver et hurtigere og mere pålideligt resultat.