Er dette virkeligt, hvad jeg bestilte? Og virker det, som det skal og efter forskrifterne?  Sådanne spørgsmål er yderst relevante,  og vi har metoderne, der skal til for at sikre en succesfuld implementering og test af leverancerne.

IT- og teleydelser kan være prissat som elastik i metermål og det kan være yderst vanskeligt at afgøre om en leverance for alvor er afsluttet, som det fremgår af leveringsaftalen. Hvis virksomheden skal sikre leverancerne bedste, skal leverancekontrollen ske før den sidste rate er betalt, men selv herefter kan Netplan være behjælpelig med at sikre, at virksomheden modtager en leverance i henhold til best practice på markedet.

Netplan har igennem flere år arbejdet professionelt med tekniske prøvemetoder. Når vi skriver kontrakter for vores kunder så indgår prøver med stor betydning i kontrakten. Netplans erfaringsbaserede leverancekontrol kan sikre, at forventningerne mellem virksomheden og virksomhedens leverandører afstemmes pragmatisk og effektivt.

”Som projektleder, syntes jeg mit projekt er fantastisk – det er bare kollegerne, der ikke har forstået det”. Sådan kan det gå, når det fine projekt skal skifte ejer fra udviklings- eller indkøbsafdelingen til driftsfunktionen. Nye mennesker betyder nye tilgange og nye succeskriterier. Anlægs- og driftsfunktioner taler sjældent helt samme sprog og mange ting bliver misforstået eller filtreret fra, når et projekt skal gå fra anlæg til drift. Netplan har i en lang række tilfælde bistået med implementering af store teknologiske omstillinger. Vi kan tale driftsfolkenes sprog og forstår de barrierer, der kan opstå, når en fantastisk ny teknologi skal implementeres hos en skeptisk brugergruppe. Netplans værktøjskasse rummer tids- og ressourceplanlægning, kommunikationsplaner, risikostyring og præcis afrapportering til virksomhedens ledelse om projektets fremdrift.