Historien - Netplan skabt af liberalisering

 

Netplan A/S blev stiftet i 1994, som følge af liberali­seringen af telesektoren. Torben Rune så tidligt behovet for uvildig og leverandøruafhængig rådgivning og muligheden for at skabe reel konkurrence. Med det afsæt byggede han Netplan op med såvel  teknisk og kommerciel rådgivning indenfor området. Firmaet voksede hurtigt og blev kåret som gazellevirksomhed i 2000, 2007, 2008 og 2009.

Netplan har som rådgiver for store offentlige virksomheder afgørende betydning for at bryde telemarkedet op og har dermed påvirket både produktudbuddet og prissætningen på området markant.

Centralt for Netplans rådgivning er at balancere både det tekniske og kommercielle, så resultat er løsninger, der er tilpasset kundernes behov og samtidig er økonomisk forsvarlige. Denne balance tilgodeses gennem et mix af teknisk tunge ingeniører og konsulenter med samfundsfaglig baggrund.

Netplans fagområder er blevet udvidet i takt med den teknologiske og markedsmæssige udviklingen så det udover telekommunikation omfatter netværk, kontaktcentre, mobility, arkitektur og sikkerhed.

Læs mere om om vores udvalgte referencer.

 

Netplan - når viden gør en forskel

 

Netplan er et uafhængigt konsulenthus, der yder teknisk og kommerciel rådgivning til store offentlige og private virksomheder inden for tele, data og it.

Netplans uafhængighed betyder, at vores rådgivning er baseret på objektive kendsgerninger – vi sælger kun rådgivning baseret på viden!

Vores ydelser er skræddersyet til kundernes situation, behov og aktuelle udfordringer. Vi vægter højt, at vores rådgivning resulterer i løsninger som er både fremtidssikrede, økonomisk forsvarlige og frem for alt velfungerende. I vores rådgivning inddrager vi mange forskellige elementer, lige fra helt specielle tekniske problemstillinger over applikationsanvendelse til styring og organisation.

Netplan tilfører kunderne værdi med en palette af ydelser, fra teknisk, strategisk og kommerciel rådgivning i forbindelse med indkøb, til implementeringsstøtte og projektledelse for både større og mindre projekter.

Vores konsulentstab består af medarbejdere med forskellige profiler, som dækker fra teknisk dybde til stort markedskendskab. Vores fagområde spænder fra telekommunikation og trafikaftaler, over netværk, kontaktcentre, mobility, til arkitektur og sikkerhed.

Netplan Care - viden er vores vare!

 

Netplan Care er Netplan's kompetencecenter med særlig fokus på sundhedssektoren. Netplan Care tager afsæt i Netplans mange årige erfaring som rådgivere for regioner og kommuner og leverer som Netplan uafhængig rådgivning.

Sundhedssektoren er et område, der er under konstant forandring og rammesat af de offentlige digitaliseringsstrategier. Regioner og kommuner står med udfordringerne med at omsætte strategierne i praksis. Det giver mange udfordrende opgaver, når teknologi skal bruges i sammenhæng med mennesker med behov for behandling og pleje.

Netplan Care yder rådgivning i forhold til teknologivalg, udarbejdelse af forretningsplaner,  business cases og evalueringer, og brugernes tilegnelse af teknologi.

Netplan Care har procesmæssige kompetencer fra joberfaring i regionerne,  og har stor indsigt i de tværsektorielle overgange. Når der er behov trækker vi på ekspertiser på tværs af Netplan – for at sikre sikre optimale rådgivning. 

Netplan Cares kompetenceområde spænder fra sundheds-it over grænsefladen mellem medicoteknisk udstyr og it til telemedicin.