IconQuestOFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

1. Hvad koster det at bruge Netplan?

Vor timepris afhænger naturligvis af den enkelte konsulent, projektets størrelse, gennemførelse, hvordan projektet indpasses kalendertidsmæssigt osv. Vi arbejder altid på basis af et konkret tilbud - på den måde beskriver vi hvad vi leverer og hvad det konkret koster.

2. Kan det betale sig at bruge konsulenter?

Det spørgsmål vil vi selvfølgelig altid svare ja til - ikke kun fordi vi er konsulenter. I hovedparten af vore projekter kan vi direkte påvise en økonomisk fordel, som mere end opvejer honoraret for vores arbejde. Det skyldes, at den rutine vore konsulenter har i f.eks. kontraktforhandling, rabataftaler, service level agreements osv., næsten altid fører til, at vore kunder får bedre, mere gennemarbejde tilbud, som samtidig er "barberet" for overflødige produkter og ydelser. Samtidig betyder vort kendskab til de oftest meget indviklede rabat-systemer som tele- og databranchen betjener sig af, at indkøbene i sidste ende bliver billigere.

Samtidig betyder vor rådgivning, at vi måske i nogle tilfælde kan forhindre, at der foretages fejlindkøb - noget som også på kort sig kan vise sig at komme vore kunder til gode.

3. Kan jeg få rabat?

Ja - men det afhænger helt af projektet. Jo mere koncentreret et projekt er, desto mindre "spildtid" er der for os - og det skal selvfølgelig komme vore kunder til gode.

4. Arbejder Netplan over hele landet?

Ja, Netplan arbejder over hele landet. Mange af vore projekter gennemføres vest for Storebælt, og af samme grund har vi både et kontor i Jylland og et på Sjælland, så vi har bestemt ingen begrænsninger på hvor i landet vi arbejder. Faktisk arbejder vi i projekter i en lang række lande, bl.a. Sverige, Norge, Finland, Grønland, England, Zambia, Brazilien og Bolivia.

5. Hvem står bag selskabet?

Netplan ejes af firmaets stifter, civilingeniør Torben Rune, og en række ledende medarbejdere. Netplan er et Aktieselskab, med en professionel bestyrelse bestående af Ole Lysgaard Madsen (formand), partner Søren W. Schou, partner Thomas Dall-Arnesen, og administrerende direktør Anne Mette Møller.

6. Er I nørder?

Ja, men vi er også gode proces-konsulenter. Derfor har vi intet imod at indrømme, at vores tekniske viden tangerer "nørd" niveau. Det er efterhånden et sjældent syn i den danske konsulentbranche, men vi sætter en ære i at være fagligt klædt ordentlig på. Det er vi - samtidig med at vi kan omsætte vor viden til praktisk og brugbar information for vore kunder.

7. Hjælper Netplan også små virksomheder?

Ja - virksomhedens størrelse har ingen betydning for vores assistance.

8. Hvilke produkter sælger Netplan?

Det eneste "produkt" Netplan sælger er rådgivning. Vi bliver ofte brugt til at vurdere og foreslå løsninger, og vi mener ikke det harmonerer med vores rolle som uafhængige rådgivere, hvis vi samtidig forhandler bestemte produkter eller løsninger. Det samme mener vi gør sig gældende med hensyn til udvikling af software. Vi ved godt, at mange konsulenthuse også udvikler og sælger software, men det gør vi ikke i Netplan.

9. Hvor gammelt er firmaet?

Netplan er stiftet den 1. juni 1994. I vores mere end 24 årige historie har Netplan modtaget Børsens Gazelle pris hele 4 gange - det sker for under 2,6% af alle Gazeller i Danmark.

10. Er Netplan's konsulenter certificeret hos Microsoft, Cisco ...?

Certificeringsordninger fra forskellige producenter kan medvirke til at sikre et højt kvalifikationsniveau hos den enkelte konsulent. I Netplan er vores fokus rettet mod det brede marked, og for os er certificeringsordninger af knapt så stor betydning. Vi har dog en Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) i vor stab.

Frem for produktcertificeringer satser vi i Netplan på at yde så høj en kvalitet i vor rådgivning som muligt, og vor kvalitetsstyring omfatter hele virksomheden og alle forretningsgange.