Kommunernes IT-Magasin - KIT Magasinet - beskriver i sit seneste nummer, hvordan NetplanTrack fungerer, og hvordan Guldborgsund Kommune bruger måleudstyret når borgerne henvender sig med problemer.

Artiklerne beskriver hvad NetplanTrack er, hvordan systemet måler, og ikke mindst hvordan man i f.eks. Guldborgsund udnytter de forskellige muligheder der ligger i systemet.

- Vi har lagt flere tusind udviklingstimer i NetplanTrack og vi har nu et system som kan præsentere målingerne på en så simpel måde, at kommunen direkte kan sende måleresultatet til de borgere som har problemer, siger civilingeniør Torben Rune, stifter af Netplan A/S. 

Der findes efterhånden en større mængde måleapplikationer til mobiltelefoner, men de fleste kan faktisk ikke bruges, fordi forudsætningerne for at bruge dem ikke kan opfyldes, eller fordi måleresultaterne er meget vanskelige at fortolke.

Udfordringen er, at mobilselskaberne i dag bruger mange forskellige frekvensområder, med vidt forskellig dækning til følge. Samtidig skifter mobiltelefonerne imellem de forskellige frekvenser, hvilket betyder, at man kan komme ud for, den ene dag kan måle rigtig god dækning og den næste dårlig dækning - samme sted. 

Torben Rune forklarer: - Det er mobilselskaberne som styrer brugen af de forskellige frekvenser. Styringen er dynamisk og afhænger af en lang række forskellige faktorer. Det skal man tage hensyn til når man fortolker måleresultaterne, og gør man ikke de får man et misvisende billede af forholdene. 

Læs om NetplanTrack i KIT-Magasinet Maj 2017.

Læs mere om NetplanTrack.