Sundheds- og plejesektoren i Danmark er i en dybtgående forandringsproces, som både indebærer moderniserings- og effektiviseringsaspekter. Vi er som nation godt på vej med nye topmoderne supersygehuse, nye måder at gå til behandleropgaven på og stadige krav til effektivisering.

scanner1Det kræver nytænkning, indsigt og stærke projektstyringskompetencer. Netplan Care arbejder i dette samfundsmæssigt vigtige område, hvor teknologien bringes i spil i de mest følsomme menneskelige relationer.Netplan Care har som det øvrige Netplan stor teknisk tyngde i vores rådgivning, og den parrer vi med kommerciel markedsindsigt og domæneviden for sundhedssektoren.

Sundhedsteknologi og it

It er i dag en fuldt integreret del af et hospitals funktioner, og det øger kravene til både tilgængelighed og pålidelighed. Netplan har i en årrække gennemført en lang række projekter i landets 5 regioner. Projekterne omfatter bl.a. udvikling af strategiplaner for bl.a. Region Hovedstaden, udbud af infrastrukturplatforme for bl.a. Region Syddanmark, planlægning af mobil og infrastruktur på flere hospitaler i bl.a. Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Midtjylland. 

Netplan Care har opbygget en betydelig viden om it i relation til medicoteknik. Denne viden er nødvendig, når der planlægges infrastruktur i hospitalssektoren. For selv om infrastrukturen understøtter både medico- og administrativ it, så skal de fungere side om side uden at forstyrre hinanden. Patientsikkerheden har prioritet, og den sikres bedst, når der tages højde for alle elementer i it-anvendelsen.

På det kommunale sundhedsområde arbejder Netplan Care med projekter inden for plejesektoren, hvor vi bl.a. for Københavns Kommune er med til at gennemføre betydelige anlægsarbejder i forbindelse med forbedring og renovering af plejehjem og ældreplejen..

Telemedicin

Telemedicin står højt på dagsordenen i stat, regioner og kommuner. Telemedicinske projekter er dybt komplekse projekter, både teknologisk og organisatorisk. Netplan Care har specialiseret sig i udvikling af forretningsplaner, business cases og evalueringer for konkrete telemedicinske løsninger samt - ikke mindst - rådgivning vedr. implementering og adaption af teknologien ude i organisationen. Netplan Care arbejder på projekter for bl.a. MedCom og Region Midtjylland.


Sundheds-IT Nyheder

  • Netplan Care rådgiver regioner og kommuner om strategiske og teknologiske valg for udbredelse af digitale velfærdsydelser.  Vi arbejder specifikt med telemedicin og telesundhed, som i korthed kan kendetegnes ved at
    Læs mere ...