De kraftigt faldende priser på national og international datatrafik har medført at fysisk placering får mindre og mindre betydning. Om virksomhedens produktion sker i Odense eller San Francisco, må afhænge af hvor den er mest omkostningseffektiv og virksomhedens evne til at håndtere forskellige kulturelle og sproglige udfordringer.

Med fremstormende teknologier som videokonferencer og muligheden for håndtering af telemetridata i nær-realtid kan produktionen ske der hvor de bedste og billigste medarbejdere nu må befinde sig.

Netplan er involveret i design, anskaffelse og implementering af nogle af de største nationale og internationale datanetværk for private og offentlige virksomheder. Uanset om kommunikationen skal ske til søs over skiftende satellitforbindelser, eller til Asien via MPLS og fiberkredsløb, så har Netplan prøvet at indkøbe og implementere det.

Lokalnet

It- og tele bør kunne leveres lige så pålideligt og nemt som at få vand ud af vandhanen. Men ligesom rustne rør og stillestående vand kan føre til et massivt produktionstab for virksomheden – ligeså vel kan et fejldesignet, eller fejldimensioneret lokalnet føre til at der sættes mærkbare grænser for virksomhedens produktivitet.

Lokalnet er dyre at justere og opgradere og derfor bør alle indkøb imødekomme morgendagens udfordringer i form af videoovervågning, videokonference og andre informationsstrømme med et massivt grafiske indhold.

Netplan har designet og implementeret mission critical lokalnet i en lang række regioner, finansielle institutioner og andre virksomheder hvor 24/7 kommunikation er af helt afgørende betydning. Tænk f.eks. på, at næste gang du tager flyet fra Københavns Lufthavn, så sker al transmission i lufthavnen, og helt ud på startbanerne, i et netværk som Netplan har assisteret i planlægningen af. Det samme gælder når du i fremtiden tager toget - al togstyring i Danmark vil senest i 2021 være styret fuldt digitalt på et af Danmarks største fiberoptiske netværk, som Netplan assisterer Banedanmark i designet af.