Telemedicin og telesundhed

Netplan Care rådgiver regioner og kommuner om strategiske og teknologiske valg for udbredelse af digitale velfærdsydelser. 

Vi arbejder specifikt med telemedicin og telesundhed, som i korthed kan kendetegnes ved at være digitale velfærdsydelser på mobil- og bredbåndsnettet, altså åbner for sundhedsfaglig dialog og behandling ved brug af den digitale infrastruktur.

Telemedicin og telesundhed ser vi som måske den vigtigste digitalisering af sundhedsydelser, idet det for alvor vil ændre borgere og patienters adgang til sundhedsvæsenet.

Det vil ske helt parallelt til den måde, som andre digitaliseringer har påvirket vores hverdag: vi vil som (for)brugere få langt større mulighed for at tilgå lige præcis de ydelser, vi har behov for, når og hvor vi selv vælger det.

Telemedicin muliggør altså, at borgere smidigt og omkostningseffektivt kan komme i kontakt med sundhedsvæsenet.

Og ikke mindst, så vil telemedicin være en væsentlig driver for at sundhedsinstitutioner fremover yder en langt mere omkostningseffektiv service, og dermed være en væsentlig driver for nødvendige effektiviseringer og omlægning af arbejdsgange.

Udover at være i stadig dialog med kommuner og regioner, så har vi stort udbytte af en bred kontakt og føling med andre aktører såsom leverandører, brancheorganisationer, sundhedsinstitutioner, forskere og uddannelsesmiljøer.

chopper S Kompleksiteten i telemedicin gør, at Netplan Cares rådgivning i lige høj grad fokuseret på teknologi som på forretningsplaner. Vores rådgivning omfatter udvikling af teknologisk baserede strategiplaner, udarbejdelse af forretningsplaner og business cases, gennemførelse af indkøbs- og udbudssager og rådgivning om eksisterende løsninger.

Analyser

Et udvalg af de analyser, Netplan Care har udarbejdet:

  • Kortlægning af kommunal og regional bredbåndsdækning som grundlag for introduktion af digitale velfærdsydelser
  • Digitale velfærdsløsningers krav til bredbåndskapacitet
  • Brug af video i telesundhedsløsninger: hvornår fungerer video godt i brugssituationen og hvad er de tekniske forudsætninger til video i rette kvalitet?
  • Sundhedsprofessionelles og borgeres brug af digitale løsninger – teknologiaccept fra et brugerperspektiv
  • Kravspecifikation og udbud af en konkret telesundhedsløsning
 NytLys
Læs mere i vores Whitepaper

og vi er i gang med flere spændende projekter, bl.a. udarbejdelse af business case for FællesServiceCenter for telemedicin i Region Midtjylland med de tilhørende 19 kommuner, et projekt som slutter i 2017.

Netplan Care vil i foråret 2016 udarbejde en kommunal digital velfærdsteknologisk sundhedsstrategi for en kommune, i et samarbejde med kommunen og Sundhedsteknologi på Aarhus Universitet.


Organisatorisk klassificering af telemedicin – nyt lys på telemedicin og telesundhed

Netplan Care har siden fremkomsten af den nationale telemedicinske kortlægning i MedCom regi analyseret status for telemedicin i Danmark.

Vi har haft som fokus at arbejde os i dybden med de organisatoriske aspekter af telemedicin, hvilket har ført frem til en organisatorisk klassificering af telemedicin. Vi har en meget positiv erfaring med at bruge dette perspektiv som udgangspunkt for den strategiske dialog om digitale sundhedsydelser.